L’Escola Tècnica XALOC imparteix el següent certificat de professionalitat. Aquesta formació està totalment subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i va adreçada prioritàriament a persones treballadores desocupades. El Certificat de Professionalitat acredita a la persona per al desenvolupament professional.

 

Certificació de professionalitat: Sí (Nivell 2) 

Inici: 5 de Febrer

Horari: 15h a 20h

Durada: 600h. presencials (520h. de formació en el centre i 80h. de pràctiques en empresa)

Lloc d’impartició: Escola Tècnica Xaloc. Avda. Granvia de l’Hospitalet 100 . 08902 – Hospitalet de Llobregat 

OBJECTIU: Realitzar el muntatge e instal·lació en planta de maquinaria i equip industrial amb la seu manteniment i reparació, en condicions de qualitat i seguretat 

 

Continguts: 

MF0116_2: Muntatge i manteniment mecànic (270h) 

- UF0620: Elements i mecanismes de màquines industrials 

- UF0621: Muntatge d’elements de màquines industrials 

- UF0622: Diagnòstic d’averies en elements de màquines industrials 

MF0117_2: Manteniment d’elements de màquines industrials (240h). 

- UF0624: Sistemes mecànics, neumàtics, hidràulics de línies automatitzades 

- UF0625: Operacions de manteniment de sistemes en línies automatitzades 

- UF0626: Programació i control del funcionament de línies automatitzades 

- UF0627: Prevenció de riscos laborals i medi ambient en el manteniment de línies automatitzades 

IMAQ0108_FCO Formació Complementària (10h). 

MP0030: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80h). 

 

REQUISITS D’ACCÉS: Estar inscrits al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i tenir qualsevol de les següents titulacions: graduat en ESO, certificat de professionalitat de nivell 2, certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al que es vol accedir, complir els requisits acadèmics d'accés als cicles formatius de grau mitjà o haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives, tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys. En el cas dels alumnes que no puguin aportar la documentació acreditativa per a complir els requisits, l’entitat verificarà mitjançant les proves de competències clau, que tenen els coneixements formatius o professionals suficients que els permetin cursar la formació amb aprofitament.