OBJECTIUS

1. Comprendre la necessitat d'un ambient apropiat que motivi la creació i la innovació en una organització

2. Distingir conceptes com creació, innovació, invenció

3. Desenvolupar els conceptes i les diferents eines que permeten la creativitat a l' empresa

4. Poder formar equips d' innovació i creativitat en una empresa

5.Analitzar diferents casos i bones pràctiques d' innovació d' èxit

DURADA

25 hores

HORARI

1. Primer signe

a. Dies: dimarts i dijous de 16:00 a 18:30  

b. Data d' inici: 20-2-24

c. Data de tancament: 21-3-24

d. Dies de classe

1) Febrer/24: 20,22,27,29

2) Març/24: 5,7,12,14,19,21

2. Segona tanda

a. Dies: dimarts i dijous de 16:00 a 18:30

b. Data d' inici: 4-9-24

c. Data de tancament: 25-10-24

d. Dies de classe

1) Setembre/24: 4,6,18,20

2)Octubre/24: 2,4,9,11,18,25

CONTINGUT

1. Creativitat

a. Condicions necessàries i adverses

b. Tècniques

2. Innovació

a. Innovar: concepte i exemples

b. Hibridar 

c. Equip hibridador

d. Oportunitats per innovar

e. Innovar d' acord amb el cicle de vida

f. El mercat

g. Explotació i exploració

h. Idees + diners

i. Abast de la innovació

j. Riscos d' innovar

3. Projecte final innovador

PREU

475,00 euros

QUE APRENDRÀ EL PARTICIPANT?

1. Formar ambient per crear 

2. Distingir entre crear, innovar i inventar

3. Aplicar noves solucions a vells problemes 

4. Qüestionar-se el que "sempre es va fer així"

5. Desenvolupar el pensament crític