OBJECTIUS

Capacitar treballadors en la soldadura MIG/MAG, proporcionant els coneixements teòrics i habilitats pràctiques necessàries per realitzar unions de qualitat en diversos tipus de metalls.

DURADA

25 hores

HORARI

1. Primer signe

a. Dies: Dilluns de 15:00 a 20:00

b. Data d' inici: 13-5-24

c. Data de tancament: 17-6-24

d. Dies de classe:

1) Maig: 13,27

2) Juny: 3,10,17

2. Segona tanda

a. Dies: dijous de 15:00 a 20:00

b. Data d' inici: 14-11-24

c. Data de tancament: 19-12-24

d. Dies de classe:

1) Novembre: 14,21,28

2) Desembre: 12,19

CONTINGUT

1. Mòdul 1 

a. Introducció a la soldadura MIG/MAG 

1) Conceptes bàsics de soldadura: Introducció a la soldadura MIG/MAG i les seves aplicacions.

2) Equip de soldadura: coneixement i maneig de les màquines de soldadura MIG/MAG.

b. Seguretat en la soldadura

3) Seguretat personal: normes de seguretat, protecció personal i mesures de seguretat en el taller.

4) Seguretat d' equips: manteniment i cura de les màquines de soldar.

c. Procés de soldadura MIG/MAG 

1) Operació de la màquina: posada en marxa, ajustos i configuracions de la màquina de soldar MIG/MAG.

2) Tipus de transferència: transferència per curtcircuit, globular, esprai i polsada.

d. Selecció de materials i elèctrodes

1) Metalls base: tipus de metalls i aliatges utilitzats en la soldadura MIG/MAG.

2) Elèctrodes: selecció i preparació d' elèctrodes adequats per a diferents aplicacions.

e. Tècniques de soldadura 

1) Posicions de soldadura: tècniques de soldadura en posicions planes, horitzontals, verticals i sobre cap.

2) Soldadura de juntes: soldadura de juntes a topall, en angle i en encavalcament.

f. Inspecció i control de qualitat

1) Normes de qualitat: coneixement de normes de qualitat i requisits per a soldadures.

2) Proves no destructives: mètodes d'inspecció no destructiva (END) en la soldadura.

3) Líquids penetrants i reveladors.

2. Mòdul 2: 

a. Pràctica al taller 

1) Exercicis pràctics: Els participants aplicaran els coneixements teòrics en una sèrie d'exercicis de soldadura MIG/MAG supervisats per instructors.

3. Avaluació del curs

1) Examen final: prova teòrica i pràctica per avaluar el coneixement i habilitats adquirides.

2) Soldadura de projecte: realització d' una soldadura de projecte sota supervisió.

4. Certificació

1) Lliurament de Certificats: lliurament de certificats de finalització als participants que hagin complert amb èxit el curs.

PREU

650,00 euros

QUÈ APRENDRÀ EL PARTICIPANT? 

1. Aquest programa d'especialització professional en Soldadura MIG/MAG proporciona als treballadors les habilitats necessàries per dur a terme soldadures de qualitat en diferents aplicacions industrials. 

2. La combinació de teoria i pràctica assegura que els participants estiguin ben preparats per aplicar els seus coneixements en el lloc de treball. 

3. A més, es fa èmfasi en la seguretat i el control de qualitat per garantir la integritat de les unions soldades.